רבי ישי אמנו זצ״ל || סיפור חזרה בתשובה מתוך שיעור בכפר סבא

בשיעור זה יסופר סיפור החזרה בתשובה של רבי ישי אמנו זצ״ל ותחילת התקרבותו לברסלב. השיעור מוקדש לרפואת הגוף והנפש לנחום נחמן בן אסתר ולזיווג האמתי של יובל בן דינה אדל ולתשובה שלימה של עינב בת דינה אדל. לזיווג אביגיל בת שושנה גזז ולרפואה עדי בת לימור כהן. ולזיווג של אופיר בת נאווה עטר. צפיות: 251

רבי ישי אמנו זצ״ל || חלק מתוך שיעור בכפר סבא דיבורים על חלק מהעיוותים בברסלב ובדור בכלל

בשיעור זה יתבאר הרבה טעויות שקיימות בחסידות ברסלב ובדור בכלל. השיעור מוקדש לרפואת הגוף והנפש לנחום נחמן בן אסתר ולזיווג האמיתי של יובל בן דינה אדל ולתשובה שלימה של עינב בת דינה אדל. לזיווג אביגיל בת שושנה גזז ולרפואה עדי בת לימור כהן. ולזיווג של אופיר בת נאווה עטר. צפיות: 217

רבי ישי אמנו זצ״ל || שיעור בכפר סבא תורה ל"ג סיפור חזרה בתשובה וחלק מהעיוותים בברסלב

בשיעור זה תתבאר תורה ל"ג חלק א', סיפור חזרה בתשובה וחלק מהעיוותים בברסלב כיום. השיעור מוקדש לרפואת הגוף והנפש לנחום נחמן בן אסתר ולזיווג האמתי של יובל בן דינה אדל ולתשובה שלימה של עינב בת דינה אדל. לזיווג אביגיל בת שושנה גזז ולרפואה עדי בת לימור כהן. ולזיווג של אופיר בת נאווה עטר. צפיות: 227